Strojně technologický referenční list 1991 – 2007

  • Vývoj, konstrukce a realizace nestandartních strojů a zařízení
  • Projekce, výroba, dodávka ocelových konstrukcí a technologických celků
  • Konzultace a poradenství v oboru
Akce Rok
Projekt úpravy tunelové pece Hodonín HC 01 – zvýšení výkonu a komplexní využití tepla 1991
Montáž dávkovacích vah surovin cementu Cementárna Maloměřice – výrobní dokumentace, ocelová konstrukce, dodávka elektro, montáž 1994
Montáž pásové váhy vratné krupice Cementárna Maloměřice – výrobní dokumentace, ocelová konstrukce, montáž 1994
Montáž skluzové váhy cementu Cementárna Maloměřice – výrobní dokumentace, ocelová konstrukce, montáž 1994
Odsávání slinkové haly Cementárna Maloměřice – výrobní dokumentace, dílčí dodávka, montáž 1994
Mobilní třídič písku Doly Ležáky 1994
Mobilní posunovací zařízení MPZ 27 Sádrovcové doly Kobeřice (dnes Gypstrend ) 1994
Mobilní posunovací zařízení MPZ 40 CVM a.s. Mokrá, závod doprava Mokrá 1994
Instalace rotační baličky na expedici cementu v závodě Kotouč Štramberk s.r.o. – studie 1995
Zvýšení kapacity zásobníků mlýnice cementu v závodě Kotouč Štramberk s.r.o. – statické posouzení 1995
Instalace dávkovacích vah surovin cementu v zavodě Kotouč Štramberk s.r.o. – projektová, montážní, výrobní dokumentace, dodávka O.K. a elektrovýzbroje 1995
Mobilní posunovací zařízení MPZ 40 CVM a.s. Mokrá, závod doprava Mokrá 1995
Rekonstrukce expedice základního závodu Krkonošské vápenky a.s. – studie 1995
Výroba suchých omítkových směsí KSW s.r.o. – studie 1995
Nová mísírna NŠ MŠLZ Velké Opatovice a.s. – ideový návrh 1995
Mobilní posunovací zařízení MPZ 27 Vápenka Čertovy schody a.s. Mokrá, závod Tmáň 1996
Mísírna hmot Průmyslová keramika Rájec-Jestřebí s.r.o. – studie 1996
Technicko-ekonomická studie proveditelnosti mísírny NŠ MŠLZ Velké Opatovice a.s 1996
Výroba hydrátu Mongolsko Eurosound s.r.o. Praha – studie 1996
Vápencové hospodářství RKZ Rakovník a.s. – studie 1997
Mobilní posunovací zařízení MPZ 40 Vápenka Čertovy schody a.s. Mokrá, závod Tmáň 1997
Výroba sádrových tvarovek Gypstrend s.r.o. Kobeřice – koncepční návrh 1997
Zpracování podkladů pro GO spalovací komory Gypstrend s.r.o. Kobeřice 1997
Mobilní posunovací zařízení MPZ 40 Tostein s.r.o. Olbramovice 1997
Mobilní posunovací zařízení MPZ 40 – rekonstrukce CVM a.s. Mokrá, závod doprava Mokrá 1997
Zvýšení výkonu dopravy vápence ze zásobního do provozního sila ČEZ, a.s. Elektrárny Poříčí 1999
Rekonstrukce dopravy vápence ze zásobního do provozního sila TOL Olomouc 2000
Pneuoprava úletového popele ze zásobního do expedičního sila Teplárna Plzeň 2000
Silo bílého cementu KM Beta a.s. – závod Božice 2000
Pneuoprava úletového popele z výsypek do expedičního sila ČEZ, a.s. Elektrárny Poříčí 2000
Mobilní posunovací zařízení MPZ 40 Lhoist Vápenka Čertovy schody a.s., závod Tmáň 2001
Odsávání zrnitých plastických hmot Aliachem a.s. závod Fatra Napajedla 2001
Dodávka turniketových podavačů pro dávkování popele Sinergetica a.s. Ústí nad Labem 2001
Zařízení na dopravu a vyprazdňování “big-begů” pro MKZ a.s. Rájec Jestřebí 2002
Pneumatická doprava sušených mletých jílů Kemat sro., závod Skalná 2002
Dodávka a montáž 8 ks komorových podavačů AKP 6t PK Spalovna kom. odpadu Bratislava 2002
Dodávka 3 ks dvojitých klapek ADKp 250 pro vysoké teploty PBS a.s. pro BRD 2003
Dodávka 1 ks dvojité klapky ADKp 250 a 1 ks turnik. podavače AKP 6t PBS a.s. pro BRD 2003
Dodávka 1 ks turnik. podavače AKP 30t Beltplast s.r.o. SR – Vápenka Varín 2003
Envirmine – závod Kaňovice 2007
České technologické centrum pro anorganické pigmenty a.s. 2007