Stavebně technologický referenční list 1991 – 2001

  • Speciální stavební práce, protipožární úpravy
  • Žáruvzdorné vyzdívky pecních agregátů
  • Konzultace a poradenství v oboru
  • Engineering ve stavební činnost
Akce Rok
Stavební objekty vrátnice Cementárna Maloměřice – vrátnice, vážní domek, přeložka inženýrských sítí 1991
Rekonstrukce vyzdívky pecních vozů Cihelna Brno-Královo pole 1992
Protipožární zabezpečení elektrokanálů CV Mokrá a.s. 1992
Rekonstrukce vyzdívky pecních vozů Cihlena Hostomice 1993
Protipožární zabezpečení technického podlaží slévárny Kovolit Modřice 1994
Rekonstrukce vyzdívky pecních vozů P.W.S. Stod 1994
Požární větrání elektrokanálů CV Mokrá a.s. 1994
Rekonstrukce vstupů do elektrokanálů CV Mokrá 1994
Generální oprava trafostanice obce Těšany 1995
Oprava těsnícího zámku tuneluvé pece za provozu – MŠLZ Velké Opatovice a.s. 1995
Protipožární ucpávky el. rozvodů CVM a.s. Mokrá 1996
Mísírna hmot Průmyslová keramika Rájec-Jestřebí s.r.o
(PD + inženýrink do fáze kolaudačního rozhodnutí)
1997
Posudky PO CVM a.s. Mokrá 1998
Posílení zdroje tlakového vzduchu ČEZ, a.s., Elektrárny Poříčí 1999
Zabezpečení PO elektroerozvodny Vápenka Mikulov, Českomoravský cement Beroun 1999
Posouzení PO Sklad TTO Cementárna Mokrá Českomoravský cement Beroun 2000
Posouzení PO Sklad hnědouhelného dehtu Cementárna Mokrá Českomoravský cement Beroun 2001