Referenční list technologického měření a vážení 1991 – 2007

  • Vývoj, konstrukce a montáž technologických vah a systémů dávkování materiálů
  • Vývoj, konstrukce a montáž čidel a systémů pro průmyslová měření
  • Konzultace a poradenství v oboru
Akce Rok
Otevřené skluzové dávkovací váhy štěrků pro plnění vagonů Podkrkonošská těžba a úprava kamene Košťálov – dodávka a montáž vah s výkonem 120 t/hod 1991
Prachotěsné dávkovací váhy mletých vápenců Hirocem a.s. Rohožník (Slovensko) – dodávka a montáž vah SV 12 P s výkonem 12 t/hod 1991
Otevřené skluzové dávkovací váhy živičných štěrků Calofrig a.s. Halámky – dodávka a montáž váhy SVO 30 s výkonem 30 t/hod 1992
Elektronizace baličky pytlů Haever-Boecker Calofrig a.s. Halámky – dodávka a montáž elektroniky pro 4 váhy 1993
Systémy pro vážení a dávkování popílků Cement Hranice – dodávka a montáž 2 systémů se skluzovými váhami SV 12 P o výkonu 1-12 t/hod 1993
Systémy pro vážení a dávkování popílků Cement Hranice – dodávka a montáž 3 systémů se skluzovými váhami SV 12 P o výkonu 1-12 t/hod 1994
Systémy pro vážení a dávkování returového prachu CV Mokrá, závod Maloměřice – dodávka a montáž systému se skluzovou vahou SV 12 P o výkonu 1-12 t/hod. 1994
Systém pro vážení a dávkování popílku CV Mokrá, závod Mokrá – dodávka a montáž systému se skluzovou vahou SV 12 P o výkonu 1-12 t/hod. 1994
Systém navažování a dávkování pro likvidaci elektrárenských produktů spalování TŽ Třinec 1994
Systémy kontinuelního navažování písků Calofrig Halámky 1994
Systém kontinuálního navažování do autocisteren Sádrovcové doly Kobeřice 1994
Automatizace linky ukládání suchého zboží na pecní vozy v cihelně Hevlín s.r.o. včetně dodávky čidel Amteco 1995
Automatizace expediční linky v cihelně Hevlín s.r.o. včetně dodávky čidel Amteco 1995
Systém vážení a dávkování popílku a strusky do mlýna pro výrobu PTS TŽ Třinec a.s.
(Dodávka a montáž skluzové váhy SV 6 P, pásového vážícího podavače PPV 20-6m, silo s odprášením. Dále dodávka a montáž kompresorovny vč. stavební části, systému pneudopravy vagónů RAJ do sila a systému fluidizace sila.)
1995
Systém navažování práškových pigmentů do betonových směsí CS Beton Velké Žernoseky s.r.o. 1996
Kompletní linka pro likvidaci popelovin ČEZ, elektrárna Hodonín
(Dodávka a montáž čtyř kusů navažovacích systémů se skluzovými vahami SV 30P, systém fluidizace zásobních sil, dodávka elevátorů 2 x 45t/h, komorových podavačů AKP60, AKP30, hladinoznaků DLS 20, průtokoměrů IFM 12 a hlídačů rotačního pohybu ARW 26.)
1996
Vážení vratné krupice pod větrným třídičem 90 t/h Cement Hranice a.s. 1996
Systém pro vážení a dávkování popílku Cement Hranice a.s.
(Dodávka a montáž navažovacího systému se skluzovou vahou SV 12 P, 12 t/h.)
1996
Elektronizace baličky na balení práškového Vápenka Čertovy schody a.s. 1996
Systém navažování práškových pigmentů do betonových směsí CS Beton Velké Žernoseky s.r.o. 1996
Elektronizace baličky na balení kaolinu ZKZ a.s. závod Horní Bříza 1996
Kontinuální měření hladin vápenců RKZ Rakovník a.s. 1997
Systém navažování tabákového prachu do přepravních beden, včetně vyrovnávacího sila. 1997
Navažování komponent pro výrobu stavebních tmelů fa Peroutka Brno 1998
Kompletní linka pro likvidaci popelovin ČEZ, elektrárna Ledvice
(Dodávka a montáž čtyř kusů navažovacích systémů se skluzovými vahami SV 30P, systém fluidizace zásobních sil, komorových podavačů AKP60, AKP30, hmotnostních průtokoměrů AVS 150 a hlídačů rotačního pohybu ARW 26).
1998
Systém navažování písků pro výrobu doplňkových tvarovek pro betonové tašky KM Beta a.s.
(pásové vážící podavače 2ks, vč. řídící jednotky navažování)
1998
Rekonstrukce elevátoru ČEZ, elektrárna Hodonín 1998
Linka pro likvidaci popelovin TOL, teplárna Olomouc
(Dodávka a montáž čtyř navažovacích systémů se skluzovými vahami SV30P a SV6P, komorových podavačů AKP30, AKP6.)
1998
Plošinová váha pro vážení palet Patraco s.r.o. Praha 1999
Dodávka a montáž systému optimalizace dopravy a dodávání REA produktu linky č.2 ČEZ, a.s. Elektrárna Ledvice 1999
Dodávka a montáž systému vážení a dávkování REA produktu linky č. 2 ČEZ, a.s. Elektrárna Ledvice 1999
Dodávka statické váhy pro součtové vážení magnetitu MŠLZ a.s. Velké Opatovice 1999
Zvýšení výkonu dopravy vápence ze zásobního do provozního sila ČEZ, a.s. Elektrárny Poříčí 1999
Pneumatické dávkování a doprava práškových barev do betonových směsí Colorbeton a.s. 2001
Elektronizace baličky kaolinu Keramika Horní Bříza a.s. 2002
Systém navažování tekutých komponent s vyhříváním vážní nádoby pro MKZ a.s. Rájec Jestřebí 2002
Dodávka a montáž 4 ks klapek AKO 300 Spalovna kom. odpadu Bratislava 2002
Dodávka 6 ks skluzových vah SV 120 a SV 30 + 6 ks komorových podavačů AKP 30 a AKP 120 Ukrajina – Starobeševo 2003
Dodávka 1 ks pásové váhy AKPV 1000 TT sevis pro Kypr 2003
Dodávka a montáž válečkové dráhy s pneumaticky ovládanou vážní stolicí Paulín – Brno 2007
Dodávka a montáž pásového vážícího podavače a skluzové váhy vratné krupice PSP Engineering – Litva (Akmené) 2007
Dodávka 4 ks skluzových vah a 2 ks Dvojitých klapek, modernizace kotle K7Rubing – Karviná 2007