Reference

Reference strojně technologické

  • Vývoj, konstrukce a realizace nestandartních strojů a zařízení
  • Projekce, výroba, dodávka ocelových konstrukcí a technologických celků
  • Konzultace a poradenství v oboru

Referenční list

Reference technologického měření a vážení

  • Vývoj, konstrukce a montáž technologických vah a systémů dávkování materiálů
  • Vývoj, konstrukce a montáž čidel a systémů pro průmyslová měření
  • Konzultace a poradenství v oboru

Referenční list

Reference stavebně technologické

  • Speciální stavební práce, protipožární úpravy
  • Žáruvzdorné vyzdívky pecních agregátů
  • Konzultace a poradenství v oboru
  • Ingeniering ve stavební činnost

Referenční list