máme projekční a konstrukční kapacity

včetně vývojových dílen pro elektroniku

Dvojitá oddělovací klapka s pohonem

Dvojitá oddělovací klapka s pohonem

Klapka je tvořena svařovaným tělem čtvercového průřezu, tvořeným na vstupní (horní) a výstupní (dolní) straně přírubami, kterými je spojena snavazujícím technologickým zařízením. Vbočních stěnách jsou uloženy osy otáčení lopatek, otáčejících se ve vně uložených ložiscích. Osy jsou ovládány pneumatickými válci přes páky, umístěné na jejich koncích.
Za provozu pracují lopatky tak, že je vždy alespoň jedna uzavřena. V případě výpadku energie (el. proud, vzduch) zůstává rovněž minimálně jedna lopatka v trvale zavřeném stavu. Při zavření správně nastavené klapky dojde po nárazu lopatky na doraz kmírně pružné deformaci lopatky (tlumené vibraci), která způsobí uvolnění případného ulpělého materiálu zpovrchu lopatky.

Stírací filtr ASF 1200

Stírací filtr ASF 1200

Filtr se skládá z válcové nádoby, opatřené systémem pro mechanické stírání vnitřních stěn a sestavou dočisťovacích trysek. Ve spodní části je pneumaticky zvedané, odnímatelné dno opatřené pojezdem pro snadnou manipulaci. Filtrování vzdušiny zajišťuje 12 filtračních patron se speciální úpravou povrchu umožňující snadné čistění. Pro dokonalé odprášení je technologická sestava opatřena na výdechu druhým stupněm čistěníPřečtěte si více o Stírací filtr ASF 1200[…]

Mobilní posunovací zařízení MPZ-40

Mobilní posunovací zařízení MPZ-40

Konstrukce mobilního posunovacího zařízení vychází z podvozku motorové lokomotivy T333 doplněného elektropohonem a navíjecím zařízením přívodního kabelu. MPZ 40 je ovládáno z místa obsluhy pomocí tlačítek „VPŘED“ a „VZAD“. Zastavení obstarává mechanická brzda nezávislá na přívodu elektrického proudu. Zařízení má rovněž mechanickou havarijní brzdu. MPZ 40 lze jednoduše odpojit od elektrické sítě a po vyřazeníPřečtěte si více o Mobilní posunovací zařízení MPZ-40[…]

Dvojitá oddělovací klapka ADKp

Dvojitá oddělovací klapka ADKp

Klapka je tvořena svařovaným tělem čtvercového průřezu, tvořeným na vstupní (horní) a výstupní (dolní) straně přírubami, kterými je spojena s navazujícím technologickým zařízením. V bočních stěnách jsou uloženy osy otáčení lopatek, otáčejících se ve vně uložených ložiscích. Osy jsou ovládány pneumatickými válci přes páky, umístěné na jejich koncích. Za provozu pracují lopatky tak, že je vždy alespoň jednaPřečtěte si více o Dvojitá oddělovací klapka ADKp[…]

Zvonový uzávěr AZU 200 V1

Zvonový uzávěr AZU 200 V1

AZU 200-V1 -zvonový uzávěr s max. pracovním přetlakem 0,6 MPa je zařízení, určené a testované jako uzávěr nádob pro pneumatickou vysokotlakou dopravu směsi práškových materiálů se vzduchem při teplotě směsi do 160°C. Je určen pro opakované pravidelné i občasné uzavírání tlakových nádob s práškovými nelepivými materiály o maximální velikosti zrn do 4 mm, pro venkovníPřečtěte si více o Zvonový uzávěr AZU 200 V1[…]

Zařízení pro plnění autocisteren s plnící hubicí APAC 40

Zařízení pro plnění autocisteren s plnící hubicí APAC 40

Zařízení pro plnění autocisteren s plnící hubicí APAC 40 je určeno pro plnění autocisteren, případně jiných dopravních prostředků jemnozrnnými sypkými materiály. Zařízení je určeno pro vnitřní i vnější prostředí, s teplotami okolí – 20°C ….+40°C Zařízení se skládá z rámu opatřeného pojezdovými koly, na kterém je uložena technologie. Tato se skládá z násypky, šneku, výsuvnéPřečtěte si více o Zařízení pro plnění autocisteren s plnící hubicí APAC 40[…]