máme projekční a konstrukční kapacity

včetně vývojových dílen pro elektroniku

Navažovací a dávkovací systém barvítek AVDBp – 4/10-20

Navažovací a dávkovací systém barvítek AVDBp – 4/10-20

Navažovací systém je určen pro navažování práškových aditiv do betonových směsí v betonárnách (např.barevné pigmenty při výrobě barevného betonového zboží) nebo pro navažování komponent pro mísiče při výrobě stavebních hmot (např.tmely, spárovací hmoty apod.) Navažovací systém lze využít pro navažování směsí libovolných sypkých, práškových, nelepivých medií, např. krmivových směsí, potravinářských směsí (verze v nerez provedení).Přečtěte si více o Navažovací a dávkovací systém barvítek AVDBp – 4/10-20[…]

Navažovací a dávkovací systém barvítek AVDBp – X – 20

Navažovací a dávkovací systém barvítek AVDBp – X – 20

Navažovací a dávkovací systém je určen pro navažování a pneumatickou dopravu jednotlivých dávek práškových barev. Systém se skládá nosného rámu opatřeného ze tří stran otevíratelnými stěnami. Čtvrtá strana je pevná a je v ní umístěn rozvaděč elektrického a pneumatického ovládání. Rovněž je zde umístěna řídící programovatelná jednotka pomocí které lze nastavit jednotlivé dávky a režimyPřečtěte si více o Navažovací a dávkovací systém barvítek AVDBp – X – 20[…]

Elektromechanická skluzová váha ASV xx P

Elektromechanická skluzová váha ASV xx P

Zařízení bylo vyvinuto pro kontinuální vážení a dávkování zrnitých materiálů v uzavřených ( prachotěsných )technologických systémech. Pracuje na principu změny hybnosti materiálu přiváděného na vážní skluz.Ta je úměrnározdílu vektorů rychlosti přitékajícího a odtékajícího materiálu a hmotnostnímu toku. Vzájemné působení vyvolává reakční sílu na vážící skluz, jejíž horizontální složka je měřena čidlem, které ji převádí naPřečtěte si více o Elektromechanická skluzová váha ASV xx P[…]

Pásový podavač vážácí APPV xx

Pásový podavač vážácí APPV xx

Podavač je konstruován pro podávání a vážení, případně dávkování zrnitých hmot skladovaných v silech nebo zásobnících. Materiál je přiváděn výsypkou sila na vymezenou část podavače podepřenou válečky tak, aby byl eliminován vliv tlaku materiálu. Provedení výsypky a její výška nad pasem zajišťují samouzavírání toku materiálu. Přední čelo výsypky (ve směru odebírání materiálu) je opatřeno stavitelnýmPřečtěte si více o Pásový podavač vážácí APPV xx[…]