Obor činnosti

pressure-690161_1280 copyHlavním zaměřením činnosti jsou dodávky ucelených technologických uzlů pro dopravu, průmyslové vážení a dávkování sypkých materiálů. Vážící zařízení jsou vybavena snímači a řídící elektronikou vlastní konstrukce a výroby. Jednotlivé prvky jsou variabilní a je možno je přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Pro tyto soubory dodáváme hladinová čidla pro určení minimální a maximální hladiny materiálu, kontinuální čidla, šoupátkové uzávěry, komorové podavače a navazující skluzové váhy, dále kompletní pneumatickou dopravu sypkých materiálů v tzv. “husté fázi”. Všechny systémy jsou vybaveny elektronikou a ovládacími prvky, které umožňují buď průběžně dávkovat požadované množství, nebo vypouštět jednotlivé zvolené dávky. Pokud to technologie vyžaduje, je možno místo skluzové váhy dodat váhu pásovou. Tato řešení se nejčastěji uplatňují při plnění vagónů nebo při kontinuálním dávkování komponent do výrobních směsí.

Komplexní technologické linky dodáváme včetně dopravních zařízení, jako jsou pásové dopravníky, elevátory a pneudoprava, a řídící elektroniky.

Společnost AMTECO spl. s r. o. má projekční a konstrukční kapacity včetně vývojových dílen pro elektronické systémy a speciální stroje. Disponuje odborníky z různých průmyslových oborů od specialistů pro vývoj elektronických systémů, speciálních strojů, stavebních hmot a konstrukcí až po požární posuzování staveb. Toto obsazení umožňuje při realizacích zakázek provádět celkové analýzy řešených provozních problémů z více hledisek. Pro vytipovaná problematická místa výroby jsou potom navržena optimální řešení, zpracována projektová dokumentace a zakázka realizována formou “na klíč”.

Firma byla v roce 2003 certifikována systémem jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001.

Kromě této činnosti firma vyrábí a dodává ve spolupráci s lokomotivní společností speciální posunovací zařízení s elektrickým pohonem typové řady MPZ. Zařízení vlastní konstrukce vycházející z typových podvozků běžně používaných lokomotiv je certifikováno Drážním úřadem České republiky a umožňuje snadnou manipulaci s vagony na místech nakládky materiálů i nekvalifikované obsluze.